การันตีพระแท้...
นาย ไว ดีเอม ที่อยู่ 89/346 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
gpratae@gmail.com